تبلیغات
دوستت دارم - هر زنی زیباست!دوستت دارم

پرانتزباز ( دوستت دارم ... پرانتز را نبستم . بگذار این حقیقت تا ابد جریان یابد

 پسركی از مادرش پرسید : مادر چرا گریه می كنی؟

مادر فرزندش را در آغوش گرفت و گفت : نمی دانم عزیزم ، نمی دانم.

پسرك نزد پدرش رفت و گفت : بابا ، چرا مامان همیشه گریه می كند؟

 او چه می خواهد؟

پدرش تنها دلیلی كه به ذهنش می رسید ، این بود : همه ی زنها گریه می كنند ،

بی هیچ دلیلی!

پسرك متعجب شد ولی هنوز از اینكه زنها خیلی راحت به گریه می افتند،

 متعجب بود.

یكبار در خواب دید كه دارد با خدا صحبت می كند ، از خدا پرسید:

 خدایا چرا زنها این همه گریه می كنند؟

خدا جواب داد : من زن را به شكل ویژه ای آفریده ام .

 به شانه های او قدرتی داده ام تا بتواند سنگینی زمین را تحمل كند،

به بدنش قدرتی داده ام تا بتواند درد زایمان را تحمل كند ،

به دستانش قدرتی داده ام كه حتی اگر تمام كسانش دست از كار بكشند ،

 او به كار ادامه دهد،

به او احساسی داده ام تا با تمام وجود به فرزندانش عشق بورزد ،

 حتی اگر او را هزاران بار اذیت كنند.

به او قلبی داده ام تا همسرش را دوست بدارد ، از خطاهای او بگذرد و همواره در

 كنار او باشد و به او اشكی داده ام تا هرهنگام كه خواست ، فرو بریزد .

این اشك را منحصرا برای او خلق كرده ام تا هرگاه نیاز داشت

 بتواند از آن استفاده كند.

زیبایی یك زن در لباسش ، مو ها ، یا اندامش نیست .

زیبایی زن را باید در چشمانش جست و جو كرد،

زیرا تنها راه ورود به قلبش آنجاست!


نوشته شده در چهارشنبه 2 خرداد 1386 ساعت 01:05 ب.ظ توسط نازی نظرات |


Design By : Pichak