تبلیغات
دوستت دارم - به خودم مربوطه!دوستت دارم

پرانتزباز ( دوستت دارم ... پرانتز را نبستم . بگذار این حقیقت تا ابد جریان یابد

اخلاقم گنده ؟ به خودم مربوطه !

غرورم از حد گذشته ؟ به خودم مربوطه !

 تمام زندگیم خودخواهانه ست؟ زندگی خودمه !

 از عده ای متنفر شدم ؟ به خودم مربوطه !

دوس دارم تنها باشم ؟ حسِ خودمه !

 دوباره عاشق شدم ؟ دلهِ خودمه !

نگاهم به نگاهه اون دوخته ست ؟ چشمای خودمه !

از روابط فامیلیه الکی خوشم نمیاد ؟ سلیقه ی خودمه !

صدای خنده هام از حد عادی بلندتره ؟ خوش حالی خودمه !

 با یه تلنگری به هق هق میفتم ؟ دردِ خودمه !

 عده ای را به فراموشی سپردم ؟ حافظه ی خودمه !

دلم می خواد این جوری باشم مجبور به تحمل من نیستید . راحتم بذارید ،

 زندگیه خودمه!  


نوشته شده در پنجشنبه 20 بهمن 1390 ساعت 09:59 ق.ظ توسط نازی نظرات |


Design By : Pichak